Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Białogard

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz zwrócenia się z urzędem z skarbowym, w wypadku jak z ww. zeznania wynika kwota podatku do ceny. Podatki to rejon, w którym czasów należy dotrzymywać, ponieważ każde naruszenia mogą godzić się […]

Continue Reading